UTBILDNINGAR

UTBILDNINGAR

Vi håller kontinuerligt utbildningar för montering av fönsterfilm på fönster och bilar.
Vi håller även utbildningar för så kallad ”carwrapping” foliering/inpackning av bilar.

Hör av Er till oss för att veta när nästa kurstillfälle är:
Telefon 0431 – 41 01 55

PRESS 040 LR

Fönsterfilm utbildning för planglas (1 – 2 dagar)
Teoretisk- och praktiskutbildning i montering av fönsterfilm på planglas. Här lär man sig de teoretiska grunderna för fönsterfilmer och dess olika verksamhetsområden samt hur filmerna installeras professionellt.

Fönsterfilm utbildning för bilar – grundkurs (2 – 3 dagar)
Teoretisk- och praktiskutbildning i montering av fönsterfilm på bilar.

Seminarier och Workshops
Vi vänder oss till Er som vill veta mer om fönsterfilm generellt t.ex. företag som arbetar med inredning och interiörer såsom arkitekter, energikonsulter och designers m.fl.

Fönsterfilm på glas
Vi kommer till Er eller Ni till oss. En kortare utbildning med produktorientering i syfte att förstå fönsterfilmernas förmåga att lösa glasrelaterade problem och deras kostnadseffektivitet. Ger svar kring många frågor som t.ex:
Fönsterfilmens verksamhetsområden
Energisparberäkningar
Konvertering av vanligt fönsterglas till laminerat säkerhetsglas
UV-skyddslösningar
Film på glas – kompatibilitet.