Er leverantör av fönsterfilm

Vi erbjuder LLumar fönsterfilm och solfilm inom områden för:

Solskydd, Skydd & Säkerhet, Insynsskydd & Dekorfilm, UV- & Blekningsskydd, Energisparfilm, Rullgardinfilm, Bilfilm samt olika specialprodukter. Vi kan utföra energiberäkningar för energibesparingar på fastigheter och håller kontinuerligt utbildningar för både arkitekter och våra återförsäljare.

Vi har återförsäljare över hela landet.

7 juni
Heldagsutbildning LLumar fönsterfilm teoretisk och praktisk utbildning för planglas. Anmäl er på tel: 0431-41 01 55 eller info@solfilmsprodukter.se