GDPR

Den 25/5-2018 började EU:s nya datalag, GDPR, att gälla. Här hittar du all information om vad lagen innebär och hur vi på SolFilmsProdukter AB hanterar den.

Vad innebär GDPR?

Den nya datalagstiftningen GDPR gör att företagen måste be dig om lov att ta hand om dina uppgifter. Och de får bara låna dem. Vill du ta tillbaka uppgifterna måste de stryka dig ur sina register. GDPR – General Data Protection Regulation är en förordning för alla medlemsländer i EU. Vill du läsa hela förordningen finns den på Datainspektionens hemsida. https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

GDPR i 6 punkter

  1. Ett företag eller organisation måste be om ditt tillstånd att använda dina uppgifter.
  2. Organisationen eller företaget måste förklara vilka uppgifter de behöver och vad de ska använda dem till. Som att skicka mejl, sms eller ringa dig.
  3. Du har rätt att se vilka uppgifter företaget eller organisationen har om dig. Vill du plockas bort ur deras register ska de göra detta.
  4. Ångrar du dig kan du dra tillbaka ditt tillstånd eller ändra i det.
  5. Du ska även kunna flytta dina uppgifter från ett företag till ett annat, som mobiloperatörer och försäkringsbolag.
  6. Vill företaget lägga in dig i en kundgrupp måste du ge ditt tillstånd.

I en affärsrelation med oss sparar vi Era uppgifter för hantering av offerter och fakturor och nyhetsbrev. Vid e-post kontakt med oss kan er adress användas som mottagare för våra nyhets- och informationsbrev. Du kan närsomhelst avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom att klicka på ”Avsluta prenumeration” längst ner i nyhetsbrevet. Alternativt meddela oss direkt via e-post eller telefon.

För oss på SolFilmsProdukter AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning.
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt (exempelvis ett nyhetsbrev eller deltagande i en utbildning). Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtalet med dig eller med din arbetsgivare. Vi kan även komma att informera dig om våra kurser, evenemang och annat som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse.
Därutöver kan vi komma att använda dina personuppgifter för att informera dig om produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig.
Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster.