PROFILON® ER1 är certifierad enligt:
EN 13541 klass ER1
EN 356 klass P2A
Brandtestad enl. DIN 4102-1 där den uppfyller klass B1
PROFILON® ER1:

TESTPROCEDUR

PROFILON® ER1 testades i ett stötrör med en s.k. reflekterad tryckvåg. Stötröret är ett instrument som används för att replikera och rikta sprängvågor mot en sensor eller en modell för att simulera faktiska explosioner och deras effekter. De återkommande chockvågorna producerar växelvis ett fast tryck och sug. På så sätt simuleras en explosion i en smal och hög byggnad där tryckvågorna från explosionen reflekteras av omgivande byggnader.

PROFILON® ER1 monteras på det innersta fönsterglasets insida. Filmen förankras därefter på ett lämpligt sätt gentemot fönsterbågen så att hela fönsterkonstruktionen uppgraderas till att kunna motstå ett tufft fysiskt motstånd. Beroende på fönsterbågens konstruktion och uppbyggnad installeras filmen antingen innanför bågens gummilister alternativt appliceras en mkt kraftig silikonförsegling för att förankra filmen mot fönsterbåge/karm

Open Air Test (GSA/brittisk standard resp.)

Pressure Impulse Tube (German/European standard)

PROFILON® ER1

PROFILON® ER1 är en speciellt framtagen film för att skydda mot explosioner och tryckvågor.

Filmen som är mycket flexibel är uppbyggd av 4-lager högkvalitativ polyester gör den till den ultimata skydds- och säkerhetsfilmen; motståndskraftig både mot slag- och explosioner.
Den är designad för att absorbera den maximala tryckytan
som byggs upp av en stötvåg.

Denna högpresterande film ger även skydd i händelse av en bombexplosion i de riskzoner som utgörs av mycket höga fastigheter, t.ex. byggnader som har både en hög- och smalbyggnadskonstruktion och/eller vid särskilt hotade entréområden.
Tillsammans med det utökade skyddet som gör filmen slagtålig mot ”smash & grab” utgör den ett utmärkt extra skydd för utsatta glasområden på riskfastigheter.

 OBS! Alla tester är utförda på 4 mm floatglas

Motståndsklassificeringar EN 13541 (NS) klass ER1
DIN 52290 klass A1
EN 356 klass P2A
Tjocklek C:a 0,5 mm
Färg/utseende Klar, transparent
Visuell ljustransmission 84 %
UV absorption > 99 % (300 – 380 nm)
Häftämne Akrylbaserat, trycksensitivt
Konstruktion Multi-lager pet (Sandglider process)
Repskydd DURITAL sr surface; 2,5% increase of light diffusion in Taber abrader test
Brandtest B1 I enl. med DIN 4102 del 1