ENERGISPARFILM

Filmer som sänker dina uppvärmningskostnader på vintern och dina kostnader för nedkylning på sommaren

Luftkonditionering har blivit en stigande belastning för fastigheters energi- och miljökostnader. I synnerhet med dagens höga elpriser. Spara miljön och pengar genom att montera LLumar® solskyddsfilm på fastighetens fönster. En återbetalningstid på 2-4 år är inte ovanlig och tonvis med CO2 (koldioxid) kan sparas.

C:a 30% av värmeproblem i fastigheter beror på solens strålning genom fönsterglas.

I jakten på att sänka energiförbrukningen och minska CO2 – utsläppen har stor fokusering lagts på att hålla värmen inne i byggnader. Omvänt betyder detta att man vissa tider på året lätt får för hög värme inomhus. Lösningen är ofta typisk – att installera luftkonditionering, men energimässigt är idéen inte så bra: Det är ofta dubbelt så dyrt att kyla ned som att värma upp.
Luftkonditionering leder till högre elförbrukning och CO2 – belastning.

Spar tonvis med CO2

Genom att reducera solenergin med hjälp av solskyddsfilm, minskar man som fastighetsägare behovet av nedkylning, och kan därmed spara både pengar och belastning på miljön.

En fönsterfilm ”håller värmen inne” på vintern

Fönsterfilmer är mest kända för sin förmåga att avvisa solvärme, förhindra insyn samt fungera som skydd mot glassplitter. Många känner inte till att vissa typer av LLumars fönsterfilmer har en förmåga att under den kallare delen av året förhindra att en viss del av den värdefulla inomhusvärmen slipper ut genom våra fönster. Dåliga fönster har ofta en stor skuld i att våra uppvärmningskostnader blir större än de borde vara under vinterhalvåret.

SolFilmsProdukter AB kan erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ till att byta ut dessa fönster.
Genom att montera dessa fönster med LLumars Energisparfilmer, kan så mycket som upp till 45 % av den onödiga värmeförlusten elimineras. Dessa filmtyper fungerar även så att de avvisar solvärmen under den varmare tiden av året, varför en dubbel energibesparingseffekt kan uppnås, genom att exempelvis kunna hålla nere kostnaderna för luftkonditionering.
På detta sätt kan LLumar® fönsterfilmer både hjälpa till att spara pengar och vår miljö.