MAXAM SPEGELSÄKRING

Film för att göra speglar och spegelglas säkert.

En stark självhäftande film med ett kraftigt häftämne
Monteras på baksidan av spegelglas för att göra det säkert.
Uppfyller kraven enligt SS EN 12600, klass 2B2
Kan avlägsnas utan att lämna rester av häftämnet.

Filmen är mycket lättapplicerad då den ligger på en pappersbärare

FILMTYP: Klar Polypropylen (tjocklek: 90 mikron)
Häftämne: Akrylbaserat, trycksensitivt, (tjocklek 30 mikron)
En rulle innehåller: 0,41 cm x 49 m
Tensile strenght: 168 N/cm
Peel adhesion at 24 hrs: 11,5N/25 cm