SKYDDS OCH SÄKERHETSFILM

LLumar skydds- & säkerhetsfilmer är designade och testade enligt internationell standard för att hålla glassplitter på plats

Glasytor är ofta de svaga punkterna i en byggnads konstruktion. Det är därför som dessa områden är extra sårbara vid attacker från vandaler, inbrottstjuvar och terrorister. Det är inte svårt att föreställa sig de oerhörda skador som kan uppstå både på föremål och människor och som kan leda till ett ohyggligt lidande för de inblandande.

När vanligt fönsterglas monteras med säkerhetsfilm, konverteras glaset till en typ av laminerat glas. Om glasrutan sedan utsätts för påfrestningar i form av explosioner, stötar eller annan fysisk påverkan, kan glaset visserligen krossas och gå sönder, MEN det hålls samman i ett stycke och sprids inte som livsfarliga projektiler.

SolFilmsProdukters sortiment av LLumar skydds- & säkerhetsfilmer finns i flera olika färger och tjocklekar. Detta för att kunna erbjuda olika typer av lösningar på olika glasrelaterade säkerhetsproblem.
Filmerna finns även att få som kombinerade solskydds- och skydds/säkerhetsfilmer och erbjuder därmed kostnadseffektiva lösningar.

LLumar skydds- & säkerhetsfilmer är designade och testade enligt internationell standard för att hålla glassplitter på plats. Exempel på detta är SS EN12600 och SS EN356. LLumars fönsterfilmer är kvalitetssäkrade enligt ISO 9002.

LLumars säkerhetsfilm kan även användas för att säkra upp byggnadsglas mot ”Spontant breakage” d.v.s när härdade glasrutor går sönder av sig själva p.g.a att glaset kan innehålla små partiklar av nickelsulfid. Genom att installera en LLumarfilm på glaset innan det går sönder hålls glaset ihop på ett säkert sätt så att olyckor i bästa fall kan undvikas om glaset går sönder.